Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094339 на 07.11.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094339

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9093921 на 28.10.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093921« назад