Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9094125 на 31.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094125

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9093635 на 21.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093635


« назад