Профил на купувача

Информация за обявата е публикувана на електронната страница на РОП и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092824

Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9093159 на 07.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093159« назад