Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9092750 от 24.09.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092750

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092339 от 10.09.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092339« назад