Профил на купувача

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092350 от 10.09.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092350

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9091886 от 28.08.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091886


« назад