Профил на купувача

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9083412 на 22.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083412

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9083130 на 15.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083130« назад