Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9083063 на 13.11.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083063

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9082785 на 06.11.2018 г. и е видима на следния адресhttp://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082785« назад