Профил на купувача

Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП - първи етап 26.03.2020, 10:58
Становище на външен експерт по чл. 232а за извършена проверка по Техническа спецификация и Критерии и методика за оценка 26.03.2020, 10:58
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП - втори етап 10.04.2020, 12:30
Съобщение 1 16.04.2020, 11:20
Съобщение за отваряне на ценови предложения 31.08.2020, 08:06
« назад