Профил на купувача

Съобщение отваряне ценови предложения 17.11.2016, 16:00
Информация за обжалване пред КЗК 05.01.2017, 16:24
Информация за обжалване пред КЗК на Решение за прекратяване 02.06.2017, 14:51
Процедурата е прекратена с влязло в сила Решение и публикувано обявление в ЕС и АОП на 26.10.2017 г. 26.10.2017, 13:28
« назад