Профил на купувача

Съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗОП уведомяваме участника "Ви Саунд" ЕООД, че Протоколът от работата на Комисията е публикуван в Профила на купувача. 28.10.2019, 09:36
« назад