Профил на купувача до 15.04.16 г.

“Изготвяне на технически проект за обект: „Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ – Пловдив”. Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 09.12.2014
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад