Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПП-3 с предмет: “Доставка на лицензи за ползване на операционни системи и пакети за обработка на текст и електронни таблици за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 07.01.2016
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад