Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура с предмет: "Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив" Файлове Дата на създаване на преписката: 29.04.2014
Документация Преглед
Плащания Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад