Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9036645 на 26.11.2014 г. 

Документацията и образците за поканата са достъпни в прикачените файлове.« назад