Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 – DN200 mm; Б) Доставка на електронни ултразвукови водомери от DN15 – DN80 mm; В) Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за водопроводи с размери от DN150 – DN2000 mm” е публикувана в електронната страница на АОП на  08.04.2016 г. с идентификационен номер 00197-2016-0011

Обявление за възложена поръчка е изпратено до АОП с наш изх. № 03-00-4702/07.10.2016 г.


« назад