Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура с предмет: Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEWHOLLANDLB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив” с идентификационен номер в РОП 00197-2013-0007

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-79/05.07.2013 г. (парична) е възстановена на изпълнителя "Инженеринг - НМ" ООД - София на 31.07.2015 г. съгласно т. 7.2 от договора.


« назад