Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура с предмет: „Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана; Б)Водовземни скоби за чугунени, стоманени, азбестоциментови тръби. Фланци чугунени редуциращи; В)Връзки тип „Жибо” за връзка между етернитови тръби, между етернитови и полиетиленови тръби, между полиетиленови тръби. Универсални фланшови адаптори; Г) Стоманени фланци; Д) Поцинковани фитинги, с идентификационен номер в РОП 00197-2012-0004

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-79/11.06.2012 г. за доставка на стоки по обособена позиция А) е възстановена по банков път на Изпълнителя - "МАТ" ООД - Разград на 21.07.2015 г. съгласно чл. 5.6. от договора.

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-82/11.06.2012 г за доставка на стоки по обособена позиция Д е възстановена по банков път на Изпълнителя - "Мултиком" ООД - Пловдив на 21.07.2015 г. съгласно чл. 5.6. от договора.

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-90/22.06.2012 г.,  за доставка на стоки по обособена позиция Д, е възстановена по банков път на Изпълнителя - "Индустриал Партс" ООД – Казанлък на 21.07.2015 г. съгласно чл. 5.6. от договора.« назад