Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9043506 на 06.07.2015 г.  и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9043506
« назад