Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2015-0004 на 20.05.2015 г.


« назад