Профил на купувача до 15.04.16 г.

С Решение № 75/14.04.2015 г. на основание чл. 27а, ал. 8, т. 2 е променен срокът за подаване на оферти и датата за отварянето им. Решението е публикувано на 14.04.2015 г. в РОП и в досието на поръчката в профил на купувача, раздел Решения. 14.04.2015, 11:52
Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че: Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 02.07.2015 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. 29.06.2015, 14:24
« назад