Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранциите за участие на „Лемекон” АД - Елхово и „Индустриал Партс” ООД - Казанлък (банкови) са освободени на 21.07.2015 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 22.07.2015, 13:41
Гаранциите за участие на "Мултиком" ООД - Пловдив и "МАТ" ООД - Разград (парични) са освободени на 31.07.2015 г. съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 31.07.2015, 10:19
Гаранциите за изпълнени договори са възстановени на всички изпълнители на 10.08.2018 г. 10.08.2018, 15:57
« назад