Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-02/06.01.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 30.01.2015 г. в размер на 8015,12 лв., с ДДС. 17.02.2015, 09:45
Договор Ю-01-02/06.01.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 06.03.2015 г. в размер на 4959.87 лв., с ДДС. 17.04.2015, 15:43
Договор Ю-01-02/06.01.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 06.04.2015 г. в размер на 828,19 лв., с ДДС, на 24.04.2015 г. в размер на 4842,97 лв., на 30.04.2015 г. в размер на 395,94 лв., с ДДС. 19.05.2015, 15:11
Договор Ю-01-02/06.01.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 24.06.2015 г. в размер на 5 199.68 лв., с ДДС и на 26.06.2015 г. в размер на 1 837.31 лв. 17.07.2015, 11:56
Договор Ю-01-02/06.01.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 15.07.2015 г. в размер на 605,88 лв., с ДДС и на 23.07.2015 г. в размер на 839,94 лв. 11.08.2015, 15:49
Договор Ю-01-02/06.01.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 07.08.2015 г. в размер на 91,75 лв., с ДДС. 16.09.2015, 13:01
Договор Ю-01-02/06.01.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 01.09.2015 г. в размер на 5442,38 лв., на 04.09.2015 г. в размер на 668,72 лв., на 23.09.2015 г. в размер на 2366,12 лв. 16.10.2015, 11:58
Договор Ю-01-02/06.01.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 05.10.2015 г. в размер на 728,19 лв., на 16.10.2015 г. в размер на 2182,93 лв., на19.10.2015 г. в размер на 1548,64 лв., на 29.10.2015 г. в размер на 387 16.11.2015, 15:11
Договор Ю-01-02/06.01.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 06.11.2015 г. в размер на 3073,14 лв., на 12.11.2015 г. в размер на 267,12 лв., на 19.11.2015 г. в размер на 287,52 лв., на 25.11.2015 г. в размер на 443 16.12.2015, 16:18
Договор Ю-01-02/06.01.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 02.12.2015 г. в размер на 4330,28 лв., на 11.12.2015 г. в размер на 199,42 лв., на 17.12.2015 г. в размер на 4220,94 лв., на 29.12.2015 г. в размер на 51 15.01.2016, 13:37
« назад