Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранцията за участие в размер на 3000 лева е трансформирана по изрично желание на Изпълнителя в гаранция за изпълнение на договора, като е довнесена сумата от 1000 лева. 06.02.2015, 09:15
Гаранцията за изпълнение е освободена на 01.09.2017 г. 01.09.2017, 09:52
« назад