Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 27.03.2015 г. по фактура в размер на 21792,00 лева с ДДС, на 31.03.2015 г. - по фактура в размер на 21792,00 лв., с ДДС. 17.04.2015, 15:47
Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 08.05.2015 г. по фактура в размер на 21792,00 лева с ДДС 10.06.2015, 10:20
Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 01.06.2015 г. по фактура в размер на 21 792.00 лева с ДДС и на 30.06.2015 г. по фактура в размер на 21 792.00 лева с ДДС 17.07.2015, 12:31
Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 24.07.2015 г. по фактура в размер на 21 792.00 лева с ДДС 11.08.2015, 15:53
Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 03.08.2015 г. по фактура в размер на 21 792.00 лева с ДДС и на 26.08.2015 г. в размер на 21 792,00 лв., с ДДС. 16.09.2015, 12:43
Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 30.09.2015 г. по фактура в размер на 21 792.00 лева с ДДС 16.10.2015, 11:38
Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 23.10.2015 г. по фактура в размер на 21 792.00 лева с ДДС 16.11.2015, 15:21
Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 27.11.2015 г. по фактура в размер на 21 792.00 лева с ДДС 16.12.2015, 16:10
Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 22.12.2015 г. по фактура в размер на 21 792.00 лева с ДДС 15.01.2016, 13:58
Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 27.01.2016 г. по фактура в размер на 21 792.00 лева с ДДС 15.02.2016, 15:09
Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 24.02.2016 г. по фактура в размер на 21 792.00 лева с ДДС 17.03.2016, 10:03
Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 31.03.2016 г. по фактура в размер на 21 792.00 лева с ДДС 19.04.2016, 13:17
Договор Ю-01-140/30.12.2014 г. с фирма ДЗЗД "Консорциум - РМ Титан - БАТ Секюрити" - Пловдив - плащане на 27.04.2016 г. по фактура в размер на 21 792.00 лева с ДДС 14.05.2016, 11:35
« назад