Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-130/10.12.2014 г. с фирма „Агри М” ООД – Пловдив - плащане на 24.02.2015 г. по фактура в размер на 2106,48 лева с ДДС. 17.03.2015, 08:23
Договор Ю-01-130/10.12.2014 г. с фирма „Агри М” ООД – Пловдив - плащане на 27.03.2015 г. по фактура в размер на 5130.37 лева с ДДС. 17.04.2015, 15:42
Договор Ю-01-130/10.12.2014 г. с фирма „Агри М” ООД – Пловдив - плащане на 24.04.2015 г. по фактура в размер на 13699,01 лева с ДДС. 19.05.2015, 14:39
Договор Ю-01-130/10.12.2014 г. с фирма „Агри М” ООД – Пловдив - плащане на 24.06.2015 г. по фактура в размер на 17 823.07 лева с ДДС. 17.07.2015, 11:47
Договор Ю-01-130/10.12.2014 г. с фирма „Агри М” ООД – Пловдив - плащане на 20.07.2015 г. по фактура в размер на 5662,00 лева с ДДС. 11.08.2015, 15:48
Договор Ю-01-130/10.12.2014 г. с фирма „Агри М” ООД – Пловдив - плащане на 19.08.2015 г. по фактура в размер на 3863.89 лева с ДДС. 16.09.2015, 12:35
Договор Ю-01-130/10.12.2014 г. с фирма „Агри М” ООД – Пловдив - плащане на 16.10.2015 г. по фактура в размер на 7053,28 лева с ДДС. 16.11.2015, 15:56
Договор Ю-01-130/10.12.2014 г. с фирма „Агри М” ООД – Пловдив - плащане на 27.11.2015 г. по фактура в размер на 4683,24 лева с ДДС. 16.12.2015, 16:11
Договор Ю-01-130/10.12.2014 г. с фирма „Агри М” ООД – Пловдив - плащане на 23.12.2015 г. по фактура в размер на 8040,96 лева с ДДС. 15.01.2016, 13:33
« назад