Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-129/09.12.2014 г. с фирма „Каел” ООД – Пловдив - плащане на 16.02.2015 г. по фактура в размер на 14797,66 лева с ДДС. 17.03.2015, 08:24
Договор Ю-01-129/09.12.2014 г. с фирма „Каел” ООД – Пловдив - плащане на 06.04.2015 г. по фактура в размер на 4422,30 лева с ДДС и на 30.04.2015 г. в размер на 22400,63 лева с ДДС 19.05.2015, 14:41
Договор Ю-01-129/09.12.2014 г. с фирма „Каел” ООД – Пловдив - плащане на 08.05.2015 г. по фактура в размер на 815.40 лева с ДДС 10.06.2015, 10:14
Договор Ю-01-129/09.12.2014 г. с фирма „Каел” ООД – Пловдив - плащане на 24.06.2015 г. по фактура в размер на 7 900.98 лева с ДДС и на 25.06.2015 г. в размер на 3 996.46 лева с ДДС 17.07.2015, 12:38
Договор Ю-01-129/09.12.2014 г. с фирма „Каел” ООД – Пловдив - плащане на 03.08.2015 г. по фактура в размер на 14327.42 лв. 16.09.2015, 13:07
Договор Ю-01-129/09.12.2014 г. с фирма „Каел” ООД – Пловдив - плащане на 22.10.2015 г. по фактура в размер на 10351,58 лв. 16.11.2015, 15:55
« назад