Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранциите за участие на "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД - София и "Енерго Про Енергийни услуги" ЕООД - Варна (парични) са освободени на 30.01.2015 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Банковите гаранции за участие на " 30.01.2015, 15:49
Гаранцията за участие (парична) на класираният на второ място участник "Енемона Ютилитис" АД - София е освободена по банков път на 16.02.2015 г. 17.02.2015, 08:46
Гаранцията за участие (банкова) на избраният за изпълнител участник “ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД - София е върната лично, срещу подпис на упълномощения представител - г-н Колев, на 04.03.2015 г., тъй като договорът за изпълнение е влязъл 05.03.2015, 11:20
Гаранцията за изпълнение (банкова) на “ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД - София е върната лично, срещу подпис на упълномощения представител - г-н Колев, на 15.03.2016 г., съгласно т. 2 от раздел пети на договора. 17.03.2016, 10:08
« назад