Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-10/10.02.2015 г. с фирма "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД - София - плащане по фактура на 30.04.2015 г. в размер на 192243,47 лева с ДДС. 19.05.2015, 14:45
Договор Ю-01-10/10.02.2015 г. с фирма "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД - София - плащане по фактури на 01.06.2015 г. в размер на 186 601.80 лева с ДДС и на 30.06.2015 г. в размер на 212 008.80 лева с ДДС. 17.07.2015, 12:44
Договор Ю-01-10/10.02.2015 г. с фирма "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД - София - плащане по фактури на 03.08.2015 г. в размер на 175224.21 лв., на 04.08.2015 г. в размер на 35044.84 лв., и на 31.08.2015 г. в размер на 251162.15 лева с ДДС. 16.09.2015, 12:58
Договор Ю-01-10/10.02.2015 г. с фирма "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД - София - плащане по фактури на 23.09.2015 г. в размер на 243,85 лв., на 29.09.2015 г. в размер на 293354,21 лв. 16.10.2015, 11:40
Договор Ю-01-10/10.02.2015 г. с фирма "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД - София - плащане по фактурa на 29.10.2015 г. в размер на 259344,84 лв. 16.11.2015, 15:04
Договор Ю-01-10/10.02.2015 г. с фирма "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД - София - плащане по фактурa на 25.11.2015 г. в размер на 253549,82 лв. 16.12.2015, 15:40
Договор Ю-01-10/10.02.2015 г. с фирма "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД - София - плащане по фактурa на 29.12.2015 г. в размер на 245931,90 лв. 15.01.2016, 13:56
Договор Ю-01-10/10.02.2015 г. с фирма "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД - София - плащане по фактурa на 27.01.2016 г. в размер на 260080,93 лв. 15.02.2016, 15:11
Договор Ю-01-10/10.02.2015 г. с фирма "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД - София - плащане по фактурa на 08.02.2016 г. в размер на 276087,49 лв. 17.03.2016, 10:05
Договор Ю-01-10/10.02.2015 г. с фирма "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД - София - плащане по фактурa на 30.03.2016 г. в размер на 241310,26 лв. 19.04.2016, 12:41
« назад