Профил на купувача до 15.04.16 г.

В изпълнение разпоредбите на чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП гаранцията за участие на участника, избран за изпълнител – „КМД” ООД, е трансформирана в гаранция за изпълнение на договора (с довнасяне на необходимата сума), на 21.11.2014 г., съ 19.12.2014, 10:40
Паричната гаранция за изпълнение на договора на "КМД" ЕООД е освободена на 09.12.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 4.2 от Раздел IV. ГАРАНЦИИ на договора. 14.12.2016, 13:33
« назад