Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 30.04.2015 г. в размер на 26 984,35 лева. 19.05.2015, 14:25
Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 21.05.2015 г. в размер на 10360.87 лева и на 29.05.2015 г. в размер на 35870,98 лева. 10.06.2015, 09:53
Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 16.06.2015 г. в размер на 33 562.88 лв. 17.07.2015, 10:41
Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 02.07.2015 г. в размер на 23233,33 лв. и на 16.07.2015 г. в размер на 32272,22 лв. 11.08.2015, 15:19
Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 04.08.2015 г. в размер на 39519.56 лв. и на 19.08.2015 г. в размер на 26242.97 лв. 16.09.2015, 11:58
Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 03.09.2015 г. в размер на 31859,55 лв. и на 18.09.2015 г. в размер на 34802,32 лв. 16.10.2015, 11:25
Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 05.10.2015 г. в размер на 22644,20 лв. и на 19.10.2015 г. в размер на 33551,49 лв. 16.11.2015, 16:04
Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 04.11.2015 г. в размер на 31489.57 лв. и на 19.11.2015 г. в размер на 22842.00 лв. 16.12.2015, 15:24
Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 04.12.2015 г. в размер на 1569,57 лв. и на 29.12.2015 г. в размер на 45560,20 лв. 15.01.2016, 13:14
Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 07.01.2016 г. в размер на 35109,68 лв. и на 19.01.2016 г. в размер на 31357,23 лв. 15.02.2016, 15:07
Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 02.02.2016 г. в размер на 27313,06 лв. и на 19.02.2016 г. в размер на 31715,82 лв. 17.03.2016, 09:57
Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 02.03.2016 г. в размер на 29817,54 лв. и на 21.03.2016 г. в размер на 28908,25 лв. 19.04.2016, 13:22
Договор Ю-01-125/21.11.2014 г. с фирма "КМД" ЕООД - Пловдив - плащане по фактури на 04.04.2016 г. в размер на 38261,62 лв. и на 19.04.2016 г. в размер на 41682,52 лв. 14.05.2016, 11:32
« назад