Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 19.08.2016 г. (петък) от 09.00 часа в Засед.зала. 16.08.2016, 10:28
Допуснати - поз.А -"Мултиком" ООД; поз.Б -"ДМ Арматурен" ЕООД; поз.В - "Соникс" ООД 16.08.2016, 10:28
Информация за сключените договори е изпратена до РОП с наш изх. № 03-00-4702/07.10.2016 г. 14.10.2016, 10:13
« назад