Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранцията на "ДМ Арматурен" ЕООД е освободена на 25.09.2019 г. поради приключване на договора и на основание т. 5.6.1. от него 02.10.2019, 11:21
Гаранцията на "Соникс" ООД е освободена на 03.10.2019 г. поради приключване на договора и на основание т. 5.6.1. от него 07.10.2019, 09:04
Гаранцията на "Мултиком" ООД е освободена на 01.11.2019 г. поради приключване на договора и на основание т. 5.6.1. от него 01.11.2019, 14:27
« назад