Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗОП паричната гаранция за участие на "Литекс Моторс" ООД е освободена на 08.07.2016 г., а на "МотоПфое" ЕООД оригиналът на банковата гаранция за участие е изпратен на 08.07.2016 г. 08.07.2016, 12:01
« назад