Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовата оферта на допуснатия участник "ПиМ Консултинг" АД ще бъде отворена на 15.08.2016 г. (понеделник) от 09,00 часа 10.08.2016, 13:38
Информация за сключен договор е изпратена в РОП с наш изх. № 03-00-4651/05.10.2016 г. 14.10.2016, 10:12
« назад