Профил на купувача до 15.04.16 г.

На 08.06.2016 г. от 09,00 часа ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участници. По поз. А.- К2 - 6 мес;К3 - 6 мес;К4-30 р. дни;К5-6 мес; По поз. Б - К2 - 12 мес;К3- 12 мес;К4-45 р. дни;К5 - 6 мес. 02.06.2016, 09:12
Информация за сключен договор по позиция А е изпратена в АОП с наш изх. № 03-00-3167/05.07.2016 г. 05.07.2016, 14:51
« назад