Профил на купувача до 15.04.16 г.

Паричната гаранция за участие на "Меакомп" ООД е освободена на 06.07.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗОП 06.07.2016, 09:57
Гаранцията за изпълнение на договора (парична) е възстановена на "Меакомп" ООД на 16.08.2018 г. по банков път 20.08.2018, 10:34
« назад