Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договарянето ще бъде проведено на 31.03.2016 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Оценките на участниците са:„БТК” ЕАД – общ резултат 28,00 точки, в т.ч. по К2.1. – 5 т., К2.2. & 25.03.2016, 15:45
« назад