Профил на купувача до 15.04.16 г.

Банковите гаранции (оригинали) на участниците "Мобилтел" ЕАД и "БТК" ЕАД са върнати на 27.01.2016 г. 27.01.2016, 13:05
« назад