Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-74/07.08.2015 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане по фактури на 23.09.2015 г. в размер на 344,25 лв., на 25.09.2015 г. в размер на 263,58 лв. 16.10.2015, 11:49
Договор Ю-01-81/13.08.2015 г. с фирма "МЕРК България" ЕАД - София - плащане по фактури на 14.09.2015 г. в размер на 509,06 лв., на 23.09.2015 г. в размер на 298,60 лв., на 25.09.2015 г. в размер на 2556,00 лв. 16.10.2015, 11:49
Договор Ю-01-74/07.08.2015 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане по фактури на 05.10.2015 г. в размер на 1065,27 лв., на 14.10.2015 г. в размер на 1050,58 лв., на 16.10.2015 г. в размер на 574,27 лв., на 29.10.2015 г. в размер на 1398,19 л 16.11.2015, 15:27
Договор Ю-01-81/13.08.2015 г. с фирма "МЕРК България" ЕАД - София - плащане по фактури на 05.10.2015 г. в размер на 422,46 лв., на 12.10.2015 г. в размер на 245,28 лв., на 23.10.2015 г. в размер на 261,62 лв., на 29.10.2015 г. в размер на 175,18 16.11.2015, 15:52
Договор Ю-01-74/07.08.2015 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане по фактури на 13.11.2015 г. в размер на 69,44 лв., на 19.11.2015 г. в размер на 582,30 лв., на 27.11.2015 г. в размер на 372,08 лв. 16.12.2015, 16:03
Договор Ю-01-81/13.08.2015 г. с фирма "МЕРК България" ЕАД - София - плащане по фактури на 06.11.2015 г. в размер на 610,92 лв., на 13.11.2015 г. в размер на 300,82 лв., на 19.11.2015 г. в размер на 1518,32 лв. 16.12.2015, 16:03
Договор Ю-01-82/13.08.2015 г. с фирма "Хах Ланге" ЕООД - София - плащане по фактура на 27.11.2015 г. в размер на 1883,76 лв. 16.12.2015, 16:05
Договор Ю-01-82/13.08.2015 г. с фирма "Хах Ланге" ЕООД - София - плащане по фактура на 23.12.2015 г. в размер на 1447.50 лв.
Договор Ю-01-81/13.08.2015 г. с фирма "МЕРК България" ЕАД - София - плащане по фактури на 04.12.2015 г. в размер на 543.84 лв., на 23.12.2015 г. в размер на 3350.46 лв.
Договор Ю-01-74/07.08.2015 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане по фактури на 11.12.2015 г. в размер на 146.35 лв., на 23.12.2015 г. в размер на 975.40 лв., на 29.12.2015 г. в размер на 828,39 лв.
Договор Ю-01-75/07.08.2015 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане по фактури на 23.12.2015 г. в размер на 208,68 лв., 15.01.2016, 14:48
Договор Ю-01-74/07.08.2015 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане по фактури на 25.01.2016 г. в размер на 204,78 лв. 15.02.2016, 15:25
Договор Ю-01-81/13.08.2015 г. с фирма "МЕРК България" ЕАД - София - плащане по фактури на 15.01.2016 г. в размер на 181,99 лв., на 25.01.2016 г. в размер на 534,14 лв., на 29.01.2016 г. в размер на 191,39 лв. 15.02.2016, 15:25
Договор Ю-01-82/13.08.2015 г. с фирма "Хах Ланге" ЕООД - София - плащане по фактура на 07.01.2016 г. в размер на 1418,04 лв. 15.02.2016, 15:25
Договор Ю-01-74/07.08.2015 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане по фактури на 05.02.2016 г. в размер на 239,80 лв., на 12.02.2016 г. - 396,76 лв., на 19.02.2016 г. - 994,71 лв. 17.03.2016, 10:32
Договор Ю-01-81/13.08.2015 г. с фирма "МЕРК България" ЕАД - София - плащане по фактури на 05.02.2016 г. в размер на 653,29лв., на 19.02.2016 г. в размер на 797,22 лв. 17.03.2016, 10:32
Договор Ю-01-74/07.08.2015 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане по фактури на 14.03.2016 г. в размер на 134,09 лв. 19.04.2016, 13:09
Договор Ю-01-81/13.08.2015 г. с фирма "МЕРК България" ЕАД - София - плащане по фактури на 02.03.2016 г. в размер на 958,05 лв., на 25.03.2016 г. в размер на 2446,06 лв. 19.04.2016, 13:09
Договор Ю-01-82/13.08.2015 г. с фирма "Хах Ланге" ЕООД - София - плащане по фактура на 24.03.2016 г. в размер на 3024,90 лв. 19.04.2016, 13:09
Договор Ю-01-74/07.08.2015 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане по фактури общо за месец април в размер на 1191,03 лв. 14.05.2016, 11:49
Договор Ю-01-81/13.08.2015 г. с фирма "МЕРК България" ЕАД - София - плащане по фактури общо за месец април в размер на 4030,90 лв. 14.05.2016, 11:49
« назад