Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовата оферта на допуснатия участник ще бъде отворена на 25.06.2015 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството 19.06.2015, 15:27
« назад