Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-83/17.08.2015 г. с фирма "Инженеринг-НМ" ООД - София - плащане по фактура на 29.09.2015 г. в размер на 4285,44 лв. 16.10.2015, 11:51
Договор Ю-01-83/17.08.2015 г. с фирма "Инженеринг-НМ" ООД - София - плащане по фактура на 16.10.2015 г. в размер на 17153,88 лв., на 22.10.2015 г. в размер на 2423,40 лв. 16.11.2015, 15:25
Договор Ю-01-83/17.08.2015 г. с фирма "Инженеринг-НМ" ООД - София - плащане по фактура на 06.11.2015 г. в размер на 3433,98 лв., на 19.11.2015 г. в размер на 4706,16 лв., на 27.11.2015 г. в размер на 8957,76 лв. 16.12.2015, 16:07
Договор Ю-01-83/17.08.2015 г. с фирма "Инженеринг-НМ" ООД - София - плащане по фактура на 23.12.2015 г. в размер на 2112,24 лв. 15.01.2016, 13:19
Договор Ю-01-83/17.08.2015 г. с фирма "Инженеринг-НМ" ООД - София - плащане по фактура на 07.01.2016 г. в размер на 6903,00 лв., на 15.01.2016 г. в размер на 1831,32 лв. 15.02.2016, 15:18
Договор Ю-01-83/17.08.2015 г. с фирма "Инженеринг-НМ" ООД - София - плащане по фактура на 31.03.2016 г. в размер на 26233,38 лв. 19.04.2016, 13:11
Договор Ю-01-83/17.08.2015 г. с фирма "Инженеринг-НМ" ООД - София - плащане по фактура на 22.04.2016 г. в размер на 8106,84 лв., на 27.04.2016 г. в размер на 1202,22 лв. 14.05.2016, 11:40
« назад