Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-39/23.04.2015 г. с фирма "Трафоремонт" ЕООД - Враца - плащания по фактура на 14.10.2015 г. в размер на 4539,60 лв., с ДДС. 16.11.2015, 15:58
Договор Ю-01-39/23.04.2015 г. с фирма "Трафоремонт" ЕООД - Враца - плащания по фактура на 25.11.2015 г. в размер на 2514 лв., с ДДС. 16.12.2015, 15:42
Договор Ю-01-39/23.04.2015 г. с фирма "Трафоремонт" ЕООД - Враца - плащания по фактура на 07.01.2016 г. в размер на 2130,00 лв., с ДДС. 15.02.2016, 15:21
« назад