Услуги предлагани от ВиК

№ по ред Видове услуги Цена без ДДС Цена с ДДС
I


Ремонт на водомери
1/ Ремонт на водомери от 3-5 м По калкулация По калкулация
2/ Ремонт на водомери от 10м3
3/ Ремонт на водомери от 50-100м3
4/ Демонтаж и монтаж :
а/ водомер Ду 15,20мм/ 3-5м3 12,50лв 15,00лв
б/ водомер Ду25,32мм/10-12м3 25,00лв 30,00лв
в/ водомер Ду 40,50мм/20-30м3 41,67лв 50,00лв
г/ водомер Ду 65,80,100мм3 83,33лв 100,00лв
д/ водомер Ду 125,150мм/150-200м3
120,83лв145,00лв
5/ Представяне на инд. водомер за посл. пров. при резултат - годен 25,00лв 30,00лв
6/ Представяне на инд. водомер за посл. пров. при резултат - негоден 20,83лв 25,00лв
7/ Извънреден отчет на водомер 8,33лв 10,00лв
8/ Отстраняване на теч след ремонт на водомер или СК 8,33лв 10,00лв
9/ Повторно пломбиране на водомер поради нарушаване цялостта на пломбата

10,00лв 12,00лв
II Поставяне на отремонтирани водомери 1бр.- 33,33лв 1бр. -40,00лв
III Прекъсване и възстановяване на водоподаването чрез сваляне на водомера при неплатени сметки 41,67лв 50,00лв
IV Прекъсване на водоподаването чрез пломбиране на спирателен кран пред водомера съгл.чл.39 10,00лв 12,00лв
V Пломбиране на водомер за издаване на становища 5,00лв 6,00лв
VI Съгласуване на технически проекти част ВК. За експресни услуги цените двойни 37,50лв 45,00лв
VII Издаване на разрешително за проектиране на водопроводната и канализационна мрежа. За експресни услуги цените двойни 45,83лв 55,00лв
VIII Издаване на разрешително за Проектиране на водопроводната и канализационна мрежа с проучване на място. За експресни услуги цените двойни 100,00лв 120,00лв
IX Издаване на становище за акт16 /малки обекти с 1-2 водомерни възли/. За експресни услуги цените двойни 37,50лв 45,00лв
X Издаване на становище за акт16 /до 20 водомерни възли/ 108,33лв 130,00лв
XI Съгласуване на проекти касаещи всякакви други комуникации и инфраструктура на експлоатациони предприятия и организации 54,17лв За експрес-двойно; 65,00лв
XII Система за инспекция и диагностика - ОПТИМА – МС за 1ч 42,83лв 51,40лв
XIII Цена на 1 машиносмяна на багер 289,58лв 347,50лв
XIV Цена на 1 машиносмяна на хидромашина 280,00лв 336,00лв
XV Цена на 1бр. Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 Ф75 – 31,17лв Ф75 – 37,40лв
Ф90 – 32,67лв Ф90 – 39,20лв
Ф110 - 34,50лв Ф110 – 41,40лв
Ф125 – 36,17лв Ф125 – 43,40лв
Ф140 – 37,42лв Ф140 – 44,90лв
Ф160 – 39,17лв Ф160 – 47,00лв
Ф180 – 40,83лв Ф180 – 49,00лв
Ф200 – 43,00лв Ф200 – 51,60лв
Ф225 – 44,83лв Ф225 – 53,80лв
Ф250 – 46,92лв Ф250 – 56,30лв
Ф280 – 49,17лв Ф280 – 59,00лв
Ф315 – 51,50лв Ф315 – 61,80лв
XVI Такса за присъединяване към канализационната мрежа за 1лм съг.наредба №4 за юредич.лица Ф20 - 55,54лв Ф20 - 66,65лв
Ф25 - 88,06лв Ф25 - 105,67лв
Ф32 - 143,05лв Ф32 - 171,66лв
Ф40 - 224,89лв Ф40 - 269,87лв
Ф50 - 352,26лв Ф50 - 422,71лв
Ф63 - 649,47лв Ф63 - 779,36лв
Ф75 - 921,78лв Ф75 - 1106,14лв
Ф90 - 1327,36лв Ф90 - 1592,83лв
Ф110 - 1982,84лв Ф110 - 2379,41лв
Ф125 - 2569,81лв Ф125 - 3083,77лв
Ф140 - 3222,32лв Ф140 - 3866,78лв
Ф160 - 6187,71лв Ф160 - 7425,25лв
XVII Цена на услугата "Откриване на повреда във водопроводната мрежа с апарат “Корелатор Еурека” - 1ч 41,67лв 50,00лв
XVIII Услуги извършвани от ЛИК
1. Информация за качеството на питейната ни вода. по калкулация по калкулация
2. Извършване на анализи по физикохимични показатели по калкулация по калкулация
3. Извършване на анализи по микробиологични показатели по калкулация по калкулация
4. Извършване на анализи на отпадни води по физикохимични показатели по калкулация по калкулация
5. Извършване на анализи на отпадни води по микробиологични показатели по калкулация по калкулация
6. Пробовземане от канал.тръби, канали и ревизионни шахти по калкулация по калкулация
7. Организация и възлагане на анализи на клиенти на „ВиК” по калкулация по калкулация
XIX Цена на услуга с каналочистачна Машина Вома 1ч. - 47,50лв
1,5ч. - 71,25лв
2ч. - 95,00лв
1ч. - 57,00лв
1,5ч. - 85,50лв
2ч. - 114,00лв
XX Работа с подземна къртица за Хоризонтално сондиране “VERMEER “ RTM 508 за 1лм. Ф75 – 71,83лв
Ф100 – 75,25лв
Ф75 - 86,20 лв
Ф100 – 90,30лв
Ф130 – 99,00лв Ф130 – 118,80лв
Ф185 - 154,17лв Ф185 - 185,00лв


XXI Такса за присъединяване към водопроводната мрежа за 1 лм съгл. Наредба №4 за физич.лица Ф20 - 21,34лв Ф20 - 25,61лв
Ф25 - 33,84лв Ф25 - 40,61лв
Ф32 - 54,97лв Ф32 - 65,96лв
Ф40 - 86,42лв Ф40 - 103,70лв
Ф50 - 135,37лв Ф50 - 162,44лв
Ф63 - 249,59лв Ф63 - 299,51лв
Ф75 - 354,23лв Ф75 - 425,08лв
Ф90 - 510,10лв Ф90 - 612,12лв
Ф110 - 762,00лв Ф110 - 914,40лв
Ф125 - 987,57лв Ф125 - 1185,08лв
Ф140 - 1238,32лв Ф140 - 1485,98лв
Ф160 - 1616,74лв Ф160 - 1940,09лв
XXII Такса за присъединяване към канализационната мрежа за 1лм съгл. Наредба №4 за физич.лица Ф20 - 28,84лв Ф20 - 34,61лв
Ф25 - 45,73лв Ф25 - 54,88лв
Ф32 - 74,28лв Ф32 - 89,14лв
Ф40 - 116,77лв Ф40 - 140,12лв
Ф50 - 182,90лв Ф50 - 219,48лв
Ф63 - 337,22лв Ф63 - 404,66лв
Ф75 - 478,61лв Ф75 - 574,33лв
Ф90 - 689,21лв Ф90 - 827,05лв
Ф110 - 1029,55лв Ф110 - 1235,46лв
Ф125 - 1334,32лв Ф125 - 1601,18лв
Ф140 - 1673,13лв Ф140 - 2007,76лв
Ф160 - 2184,42лв Ф160 - 2621,30лв
XXIII Цена на услуга с автокран Зил за 1 машиносмяна 197,32лв 236,78лв
XXIV Цена на услуга с минибагер KUBOTA UXX41-3S

Доп. работа на место
1мсм. - 144,17лв 1мсм. - 173,00лв
1мч.- 5,32лв
1мч.- 6,38лв
XXV Цена на работа с разходомер за 1 раб.ден 76,98лв 92,38лв
XXVI Цена на документацията за участие в обществени поръчки 20,00лв 24,00лв
XXVII Откриване на партида 2,50лв 3,00лв
XXVIII Промяна на партида 4,17лв 5,00лв
XXIX Цена на услуга - спиране на хидрофорна уредба за отстраняване на вътрешна водопроводна авария 47,67лв 50,00лв