Водата от събирателния водоем за c. Брестовица съдържа два пъти под нормата манган

Резултатите от пробовземането на вода от събирателния водоем на Брестовица показва съдържание на манган 26 микрограма на литър при норма 50. Това сочат последните замерванията на четирите пункта за населеното място, обявени от Лабораторния изпитвателен комплекс при ВиК -Пловдив. Данните са от 13.10.2021 година и са докладвани на РЗИ-Пловдив. Резултатът от замерванието на пробите при ПС „Кадиево-Брестовица“-ТК №4А  отчита  съдържание на манган едва 11 единици, което е почти пет пъти под нормата.   Съдържанието на манган остава завишено чувствително при ПС “Кадиево-Брестовица“- ТК № 2А и ПС „Кадиево-Брестовица“ ТК № 3А, съответно 116 и 247 μg/l, показват замерванията.  При смесването на водата от трите помпи се постигат обявените крайни данни, при които мангановото съдържание във водата за Брестовица е почти два пъти под нормата. Това се дължи и на обстоятелството, че  двата замърсени кладенци работят на до половината си капацитет, а чистият сондаж добива вода на максималния си капацитет, уточняват от ВиК-Пловдив.

Добри са крайните резултати и от пробовземането на 7- 8.10. 2021 година, при които освен данни от трите сондажни кладенци и събирателния водоем, са отчетени проби от водата на пет пункта от населено място Брестовица. Под 2 микрограма на литър е мангановото съдържание при обществените чешми на ул. „Сава Кълвачев“, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Оборище“, от 4 до 6,3 микрограма на литър е измерено мангановото съдържание на останалите два пункта-при кметството и кафе-аперитив „Лайт“. Така анализите на лабораторията, които са на разположение и на РЗИ-Пловдив, сочат, че до абонатите на ВиК-Пловдив в Брестовица стига вода напълно в нормата за съдържание на манган. Това се дължи на качественото пречистване от монтираната филтърна инсталация преди водоемите за селото.

    От ВиК-Пловдив припомнят, че повишеното съдържание на манган от два от настоящите захранващи кладенци, особено при аварийни ситуации, е било предвидено от анализите на експертната комисия. Ежеседмичното пробонабиране и анализ на съдържанието на манган продължава за водоизточниците на с. Брестовица и с. Кадиево, като за резултатите ще бъдат уведомявани всички заинтересовани страни.