УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (КОРОНА ВИРУС)

Уважаеми клиенти,

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България, предприетите от Правителството мерки за защита от вирусаи обявеното извънредно положение на територията на страната ВиК Оператор – гр. Пловдив Ви уведомява, че грижата за клиентите и доставката на ВиК услугите е първостепенно задължение на дружеството, което осигурява адекватни условия за поддържане на личната и обществената хигиена, както и задоволяване на производствените нужди на фирмите, общинската и държавна администрация и публичния сектор на стопанството.

Потребителите на услугите, могат да заплащат задълженията си като се възползват от всички обявени начини за плащане чрез касите на дружеството, пощенските клонове, банкови плащания, ePay, Transcard и FastPay.

ВиК Оператор – гр. Пловдив Ви уведомява, че за времетраенето на извънредното положение се ограничава извършването на някои административни услуги, свързани с проверки по домовете и обектите на клиентите. Сроковете за обработка на документите няма да бъдат спазвани за времетраенето на извънредното положение.

За оптимално отчитане на потребените ВиК услуги от клиентите на дружеството за времетраенето на извънредното положение при ограничаване и недопускане на контактно разпространение на заразата, ВиК Оператор – гр. Пловдив Ви уведомява, че инкасирането на водомерите на клиентите ще се извършва служебно, съобразено с показанията на предходния месец.

За допълнителна информация и справки се обръщайте към контактния център на дружеството на телефон 032/605 660.

Вярваме, че ако заедно обединим усилия, ще успеем да преодолеем кризисната ситуация. Гарантираме, че ВиК Оператор – гр. Пловдив ще вложи целия си професионализъм, за да задоволява нуждите на своите потребители.

От ръководството на ВиК Оператор – гр. Пловдив