Режим на водата в с. Кръстевич съгласно Заповед № РД-07-05/13.09.2021г. на кмета на селото.

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД-07-05/13.09.2021г, издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има  в цялото село вечер от 17,00 до 21,00 часа.

За водоснабдяване на населението са осигурени три броя водоноски.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.