Режим на водата в с. Кръстевич съгласно Заповед № РД-07-01/20.07.2022г. на кмета на селото.

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД-07-01/20.07.2022г, издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. В селото се въвежда следния график на водоподаване:

  • Пускане на водата сутрин от 06,00 до 09,00 часа.
  • Пускане на водата вечер  от 17,00 до 22,00 часа.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.