Режим на водата в с. Добралък, община Куклен

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 2/27.07.2021г, издадена от кмета на с. Добралък, е обявен режима на водата, поради намален дебит във водоизточника.

Спиране на водата в цялото село в часовете от 19,00ч. до 07,00ч. сутринта.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.