РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. ТОПОЛОВО

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 08-02-308/17.07.20г., издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване всеки ден от 21,30 ч. до 05,00 ч.