РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. ИСКРА

ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 3/28.07.2020г., издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Ще липсва  водоподаване всеки ден от от 09.00 ч. до 17.00 ч.